Hrady, zámky a zříceniny

HRAD BEZDĚZ

Královský hrad Bezděz je jednou z nejvýznamnějších gotických památek v České republice. V roce 1264 jej založil Přemysl Otakar II. Můžete si zde prohlédnout královský palác s unikátní kaplí, purkrabský palác a další části hradu. Z Velké věže je nádherný výhled do okolí, mj. také na Máchovo jezero. www.hrad-bezdez.eu

SKALNÍ HRAD A POUSTEVNA SLOUP V ČECHÁCH

Skalní hrad Sloup je jeho tradiční pojmenování. Nachází se v obci Sloup v Čechách nedaleko Nového Boru na Českolipsku. Samotný hrad postavili asi ve 13. století Ronovci, který od 16. století přešel do vlastnictví pánů Berků z Dubé. Hrad byl zcela zničen švédskými vojsky během třicetileté války (r. 1639) a poté již nikdy nebyl obnoven. V roce 1679 Sloupské panství včetně skály se zbytky hradu získal Ferdinand Hroznata z Kokořova a skalní suk věnoval poustevníkům. Postupně se tu vystřídalo 6 poustevníků a poustevna zde setrvala 102 let. V roce 1785 byla úředně zrušena císařem Josefem II.  Pozdější majitelé Kinští proměnili poustevnu ve vyhledávané turistické místo. Bloudění komplexem tohoto hradu bude jistě tajemným dobrodružstvím také pro děti. Zajímavost:     Poustevník Samuel Görner vyhlíží z ochozu hradu s dalekohledem.  Vyráběl prý ve své poustevně brýle a dalekohledy (kolem roku 1718). www.hradsloup.cz

HRAD KOKOŘÍN

Hrad Kokořín se nachází cca 10 km od Mělníka nad říčkou Pšovkou u obce Kokořín. Podle jména hradu se celá chráněná oblast nazývá Kokořínskem. Postavil jej pravděpodobně po roce 1320 pražský purkrabí Hynek Berka z Dubé. Během husitských válek byl hrad velmi poničen a poté střídal často své majitele. Od roku 1544 byl dokonce uváděn jako pustý. Až roku 1894 koupil zříceninu pražský podnikatel Václav Špaček, jehož syn Jan ji nechal před první světovou válkou novogoticky zrekonstruovat. V letech 1911-1916 byl hrad upraven do dnešní podoby za pomoci předních historiků Augusta Sedláčka, Zikmunda Wintra, Čeňka Zibrta a Eduarda Sochora. V roce 1951 byl hrad zestátněn. Navrátit jej rodině Špačkových se podařilo až v roce 2006. www.hrad-kokorin.cz

ZÁMEK ZÁKUPY

Zámek Zákupy je obklopen anglickým parkem a terasovitou barokní italskou zahradou. Interiér zámku nabízí prohlídku dvaceti luxusně zařízených místností, které v minulosti sloužily jako reprezentační i obytné pokoje rakouského císaře Ferdinanda Dobrotivého a jeho manželky císařovny Marie Anny. Ferdinand I. Dobrotivý byl posledním skutečným uživatelem zámku. Abdikoval v roce 1848 a zemřel v roce 1875. Velká událost se v Zákupech udála ještě 1. července 1900, kdy se zde v zámecké kapli konal sňatek následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d´Este s hraběnkou Žofií Chotkovou. Od roku 1918 je zámek státním vlastnictvím. Zajímavost:     Ferdinand I. Dobrotivý trpěl již od mládí těžkou epilepsií. Vládl za něj v podstatě kancléř Metternich. Císař byl však velmi inteligentní, hovořil pěti jazyky a zajímal se o botaniku a technický pokrok. Proto najdete v Zákupech hrací strojky, orchestriony či různé hodiny. Používal také výtah, pojízdnou postel a dokonce pojízdnou toaletu. Zajímavost:     Menší děti možná příliš neocení poměrně náročnou prohlídku, avšak medvěd Medoušek, který obývá zámecký příkop, je jistě nadchne J www.zamek-zakupy.cz

ZÁMEK PLOSKOVICE

Zámek Ploskovice se nachází ve stejnojmenné obci 6 km od Litoměřic. Pod zámkem se rozprostírá zámecký park o rozloze 8 ha s kašnami, rybníkem, vodotrysky a vzácným rostlinstvem. Zámek vystavěl architekt Kilián Ignác Dientzenhofer v letech 1720-30 pro Annu Marii Františku Toskánskou z rodu Sasko-lauenburského, manželku toskánského vévody Gastona III. Dnešní podoba zámku pochází z 2. poloviny 19. století. V této době se zámek upravoval pro penzionovaného rakouského císaře Ferdinanda V. Habsburského, kterému sloužil jako letní barokní sídlo. Zámek zdobí nádherné malby Josefa Navrátila. Lze zde vidět také umělé vodní jeskyně, tzv. grotty. www.zamek-ploskovice.cz

ZŘÍCENINA HRADU STARÝ BERNŠTEJN

Na Starý Bernštejn se dostaneme z obce Vrchovany u Dubé. Hrad nechal postavit Jindřich Hlaváč z Dubé z rodu Berků, a to krátce po roce 1400. V roce 1407 získal Jindřich po svém bratrovi také Jestřebí a patřila mu obě sídla. V polovině 15. století byl hrad ve vlastnictví Vartenberků, na přelomu 15. a 16. stol. Již opět patřil Berkům. Z důvodu většího pohodlí pro tehdejší šlechtu a poněkud nevhodné polohy tohoto hradu si nechal Adam Berka z Dubé postavit nové sídlo, renesanční zámek „Nový Bernštejn“. Starý hrad zchátral a vyhořel. V roce 1822 nakázal hrabě Valdštejn rozebrat zdivo ke stavebním ůčelům. Zřícenina hradu Starý Bernštejn je přístupná pouze po předchozí domluvě se správcem, který zajišťuje pro skupinu podrobný výklad. Výlet není vhodný pro kočárky a menší děti. Zříceniny Jestřebí a Starý Bernštejn se nacházejí nedaleko od sebe, proto je lze navštívit v rámci jednodenního výletu (ca 1,5 km).

PUSTÝ HRÁDEK (ZÁMEK)

Pustý zámek je zřícenina skalního hrádku nedaleko vesnice Zakšín u Dubé na Českolipsku, na území CHKO Kokořínsko. Nachází se ve skalách 1,5 km od vesničky Zakšín. Byl postaven na místě dávného hradiště kolem r. 1319. Vlastníkem z roku 1402 je uváděn Václav Berka z Dubé. Mnoho informací se o tomto hrádku nedochovalo. Zřícenina je volně přístupná. ZŘÍCENINA HRADU RONOV Ronov je zřícenina hradu u obce Blíževedly. Nachází se na vrcholu homolovitého kopce ve výšce 553 m n.m. Hrad byl založen na konci 14. století pány z Klingštejna z rodu Ronovců. Dodnes dochované hradní ruiny pocházejí z období, kdy Ronov upravoval Vilém z Illburka. Je zde možné vidět vnější opevnění s baštami a trosky věží a budovy na jižním okraji. V roce 1832 hrad navštívil Karel Hynek Mácha. Cesta vzhůru po červené s převýšením 230 m je turisticky poměrně obtížně přístupná. Avšak výhled z vrcholu do okolní krajiny stojí za to! Pověst:   Na hradě je uryt velký poklad, který hlídá obr s ohnivýma očima. Poklad lze najít jen na Květnou neděli. Pověst:   Na Květnou neděli se na hradě otevřely železné dveře. Žena s dítětem uviděla za dveřmi hromadu uhlí. Proto dítě vedle hromady odložila a část uhlí odnesla. Avšak dveře se zavřely na celý rok. Po roce na Květnou neděli se dveře opět otevřely. Vyběhlo z nich její sice špinavé, ale naprosto zdravé dítě. Zřícenina je volně přístupná.

ZŘÍCENINA HRADU SVOJKOV

Hrad Svojkov se nachází mezi Novým Borem a Zákupy, zhruba 2 km od hradu Sloup. Skalní hrad Svojkov byl postaven na počátku 14. století. Stavba byla podepřena skálou, některé části hradu byly do skály vytesány. Byly zde i dřevěné přístavby. Hrad měl tři patra a schody vedly po vnějších skalních stěnách. Svojkov vystřídal mnoho vlastníků. V roce 1370 to byl Ješek, v letech 1371-1381 Vnouček, poté páni z Chlumce, Kateřina Vysoká z Prahy a další. Během husitských válek hrad násilně získal loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna. V roce 1590 svojkovské panství vyhořelo a bylo rozprodáno. Nejlépe se k němu dostanete autem, které zaparkujete u hotelu  Zámeček a poté půjdete pěšky. Hrad je volně přístupný.

SKALNÍ HRÁDEK HŘÍDELÍK

Hřídelík je zřícenina skalního hradu u obce Blíževedly. První písemná zmínka pochází z roku 1334. Když církev získala nedaleký Helfenburk, ztratil Hřídelík svůj význam a začal být používán jako vězení (karcer) pro provinilé kněze. Během husitských válek byl zničen a opuštěn. V 19. století zde nechal litoměřický arcibiskup postavit malý letohrádek z cihel, využívaný jako hostinec. Hřídelík byl také nazýván Starým domem. Hrad se nachází na červené trase z Ronova a Blíževedel. Z centra Blíževedel je vzdálen cca 0,5 km. Zřícenina je celoročně volně přístupná.

ZÁMEK BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Zachovalý, z větší části nepřístupný zámek. Původně gotická tvrz z poč. 14. století, do r. 1589 zástavním statkem Berky z Dubé, byla přestavěna na renesanční zámek. Za Valdštejnů barokní úpravy, poté krátce manufaktura, škola a od 20. století byty úředníků a městské MUZEUM. Stálá expozice bělského muzea dokumentuje vývoj regionu Podbezdězí od nejstarších dob do konce 19. století. www.muzeumbela.cz

HRAD HOUSKA

…tajemný, magický, prokletý či pekelný… …ukrývá bránu do pekel i stroj času… Podle nejnovějších výzkumů byl hrad založen v první polovině 13. století Přemyslem Otakarem II., a to téměř souběžně s blízkým Bezdězem a dokonce stejnou stavební hutí. Původně gotický hrad prošel mnoha stavebními úpravami, díky kterým se zde potkáme se všemi slohy. Jeho nejvýstižnější označení je tedy renesanční zámek s prvky gotického hradu. Původ jména této památky je podle syna vévody Pšovanů, který se jmenoval Housek. V roce 1924 hrad koupil prezident Škodových závodů senátor pan Josef Šimonek. Hrad byl až do roku 1939 užíván jako sídlo jeho rodiny. Jelikož se nachází v bývalých Sudetech, byl od roku 1945 využíván německou armádou. V roce 1950 sem byl umístěn archiv Státní knihovny v Klementinu. V dalších letech zde mělo být sanatorium, ale to nebylo dokončeno. Hrad byl počátkem 90. let předán Instavu Praha a poté vydán v restitucích původním majitelům, kterými jsou ing. Jaromír Šimonek a MUDr. Blanka Horová. Díky nim byl hrad Houska – poprvé v jeho historii!!! – zpřístupněn široké veřejnosti, a to v roce 1999! www.hradhouska.cz   www.hrad-houska.cz

ZÁMEK LEMBERK

Předchůdcem dnešního zámku byl středověký hrad s tehdy moderním jménem Löwenberg, založený ve 14. století Havlem z rodu Markvarticů. V polovině 16. století byl hrad přestavěn na renesanční zámek za Berků z Dubé. Kolem roku 1610 vznikl tzv. Bajkový sál s malovaným kazetovým stropem s neobvyklými náměty zvířecích bajek. V 17. století získal zámek svoji dnešní ranně barokní podobu. Na zámku se natáčelo mnoho filmů a pořadů, např. komedie Císařův pekař a Pekařův císař (1951), soutěžní pořad O poklad Anežky české (1996), pohádka Čert ví proč (2003) a mnohé další – více se dozvíte na www.zamek-lemberk.cz. Zámek je proslulý také tím, že zde pobývala léčitelka a ochránkyně chudých Zdislava z Lemberka, současnice Anežky České. Měla blízko k přemyslovskému dvoru, přesto žila v ústraní v tehdy divokém kraji u Jablonného v Podještědí. V Dalimilově kronice se dočteme o celé řadě zázračných uzdravení, ke kterým přispěla. Zdislava byla v roce 1995 prohlášena za svatou papežem Janem Pavlem II. Zajímavost:     Nedaleko zámku, cestou k rybníku Markvart, najdete tzv. Zdislavinu studánku. Zdejší voda se považuje za léčivou, neboť je prý „mrtvá“, tedy biologicky úplně čistá. www.zamek-lemberk.cz

VODNÍ HRAD LIPÝ

Hrad Lipý se nachází v České Lípě. Původně gotický hrad ze 13. století byl v 17. století přestavěn na renesanční zámek. Hrad založil zhruba v roce 1268 na ostrově mezi tehdejšími rameny řeky Ploučnice Chval z rodu Ronovců, nejspíše na místě strážného hrádku srbských Milčanů. Začátkem 14. století byl hrad prodán Berkům z Dubé. Majitelé se střídali – dále Vartenberkové, poté opět Berkové. Po bitvě na Bílé hoře se novým majitelem panství i zámku Lyppy stal mocný Albrecht z Valdštejna. Valdštejn však sídlil na Novém zámku v Zahrádkách.  Do hradu Lipý umístil pouze své úředníky. V roce 1636 získala panství Izabela z Harrachu a později byl zcela vyrabován švédským vojskem. Na dalších 200 let získali zámek Kounicové. Později zde fungoval cukrovar, v některých částech divadlo, židovská i obecná škola a zvonařská dílna. Během 2. světové války zde byly sklady a ubytovny pro vojsko. V roce 1957 rozhodlo tehdejší vedení města o odstranění jižního paláce. Hrad byl nakonec celý zničen odstřelením. Až od roku 1995 začala probíhat rekonstrukce toho, co z hradu zbylo. Dnes je tu pro návštěvníky připraven prohlídkový okruh. Na hradě se koná mnoho kulturních a společenských akcí, např. pašijové hry. Návštěvu hradu můžete spojit s návštěvou moderní a interaktivní expozice Centra textilního tisku viz. www.jachtaholany.cz/muzea/ www.lipy.cz

ZŘÍCENINA HRADU JESTŘEBÍ

Jestřebí je zřícenina skalního hradu v obci Jestřebí. Nachází se mezi Doksy a Českou Lípou. Hrad byl založen na konci 14. století Berky z Dubé. Roku 1426 byl hrad společně s Českou Lípou dobyt husity. Po husitských válkách se stal majetkem Čeňka z Dubé, později jej vlastnil Jan Smiřický, koncem 15. století Vartenberkové. V polovině 16. století byl hrad označen za pustý. V 18. století byla zdiva hradu rozebírána vesničany, čímž byla narušena statika. Z roku 1825 existuje záznam, že musely být kvůli padajícím skalám odstraněny tři domky v podhradí. Opravy na hradě byly zahájeny v roce 1830. Hrad navštívil také Karel Hynek Mácha. Po zdolání 77 schodů se nám naskytne krásný výhled do okolní krajiny, mj. také na hrad Bezděz. Hrad je volně přístupný.

HELFENBURK

Helfenburk u Úštěka (od 15. st. nazýván též Hrádek) je velmi zachovalým a rozlehlým hradem. Se svými hradbami a cimbuřím vypadá jako skutečný pohádkový hrad. Hrad zřejmě nechali po roce 1350 postavit Berkové z Dubé. V roce 1375 jej koupil pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi a vytvořil si zde své venkovské sídlo v lesích. Pracovně působil v nedaleké Roudnici nad Labem. Krátce zde později působil také třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna. V dobách jejich pobytu byl poměrně malý, původně dřevěný hrádek, podstatně přestavěn a rozšířen.  U hradu vzniklo podhradí, byla postavena kaple, studna, příkopy, hradby…  Dokonce zde byly za husitských válek ukryty klenoty, relikvie a knihy z pražského sv. Víta. Po roce 1400 se majitelé dosti střídali. Jako poslední je uváděn pan Vilém z Illburka, jenž vlastnil i blízký Ronov. Po vymření tohoto rodu v roce 1538 hrad postupně zpustl. Roku 1622 dokonce během třicetileté války vyhořel. Až v roce 1887 zříceninu hradu koupil hrabě Josef von Schroll a zpřístupnil ji pro turisty. Nechal zde dokonce postavit romantickou třípatrovou věž se 143 schody. Nyní se o hrad stará občanské sdružení Hrádek, které objekt udržuje a stará se o průvodcovské služby. Z Úštěku vede k Hrádku velmi příjemná turistická trasa (po žluté, ca 5 km). Cesta není vhodná pro kočárky, ale předškolní děti ji již zvládnou dobře pěšky. Další variantou je kratší cesta (2 km) z obce Ostré. Zajímavost:  Hrádek se nazýval také Affenburk, tedy opičí hrad. Podle pověsti se zde prý byly zlé opice. Kde se tu vzaly, není dodnes známo Hrad je celoročně volně přístupný, pouze na věž se dostanete jen o víkendech. www.mesto-ustek.cz

CHUDÝ HRÁDEK (TÉŽ POUSTKA)

Zřícenina Chudý hrádek leží v lesích mezi Holany a Dubou v údolí zvaném Roklice neboli Dolský důl. Patří mezi nejzajímavější zříceniny Českolipska. Lze se tam vydat z Holan po zelené nebo z Dubé přes Dřevčice podél potůčku Roklice a Dolského potoka. To je údajně zajímavější trasa… Hrad byl založen ve 14. století Berky z Dubé, na místě bývalého slovanského hradiště. Z hradu se dochovaly zříceniny paláce, jehož zdi dosahují výšky prvního patra. Zdi jsou prolomeny okénky a střílnami. V současné době (leden 2014) jsou zde umístěny cedule s oznámením, že se jedná o soukromý majetek a že vstup je povolen pouze se souhlasem majitele – uveden email: marcvs.quercvs@gmail.com. Přístup na zříceninu je ale možný.

ZŘÍCENINA HRADU ČAP

Zaniklý skalní hrádek Čap stával na pískovcovém skalisku 1,5 km od obce Pavličky u Dubé. Hrad založil zřejmě na konci 14. století Jindřich Berka z Dubé. Po jeho smrti se stal vlastníkem syn Václav Berka z Dubé. Tento malý hrad se dělil na dvě části. Do skály byly vytesány i sklepy a cisterna na vodu. Lze předpokládat, že většina jeho stavení i opevnění byla ze dřeva. Z hradu je nádherný výhled za každého počasí. Čap je volně přístupný.

Blízké okolí Holan

Hrady, zámky a zříceniny

Muzea a okolí

Vzdálenější místa

Filmová místa