Stornopoplatky

Odesláním závazné objednávky nebo uhrazením rezervačního poplatku do 7 dnů platí následující storno poplatky.

Storno poplatky z viny objednatele při zrušení celého pobytu jsou následující:

90 až 60 dnů před začátkem pobytu

30 % z ceny objednaných služeb

59 až 30 dnů před začátkem pobytu

50 % z ceny objednaných služeb

29 až 14 dnů před začátkem pobytu

70 % z ceny objednaných služeb

13 až 0 dnů před začátkem pobytu

100 % z ceny objednaných služeb

  1. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě zvlášť závažných důvodů (úmrtí, vážné onemocnění) objednavatele (nutno doložit).
  2. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
  3. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o zrušení objednávky doručeno ubytovateli, resp. objednavateli.
  4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká RS Aero Holany povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
  5. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části) ubytovatel ji vrátí převodním příkazem, a to do 30 dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
  6. Ubytovatel má právo stornovat částečně nebo úplně objednanou kapacitu v případě nenadálých okolností technického či živelného rázu (požár, kalamita, povodeň apod.) nezaviněné úmyslným konáním ubytovatele bez jakýchkoliv sankcí. Za výše uvedených okolností musí nahradit objednaný termín novým nejbližším možným termínem, v plném rozsahu objednaných služeb.

Comments are closed.